Xe ga 50cc VESPA HALIM - Xenhat50

Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ khách hàng

Xe Ga 50cc Vespa Halim Màu Trắng 2020

21,500,000 VNĐ
24.000.000đ VNĐ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Tặng móc khóa thời trang

  Bộ đồ sửa chữa xe

  Tặng áo mưa cao cấp

Xe Ga 50cc Vespa Halim Màu Đỏ 2020

21,500,000 VNĐ
24.000.000đ VNĐ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Tặng móc khóa thời trang

  Bộ đồ sửa chữa xe

  Tặng áo mưa cao cấp

Xe Ga 50cc Vespa Halim Màu Đen 2020

21,500,000 VNĐ
24.000.000đ VNĐ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Tặng móc khóa thời trang

  Bộ đồ sửa chữa xe

  Tặng áo mưa cao cấp

Xe Ga 50cc Vespa Halim Màu Xanh 2020

21,500,000 VNĐ
24.000.000đ VNĐ

Quà tặng

  Tặng mũ bảo hiểm cao cấp

  Tặng móc khóa thời trang

  Bộ đồ sửa chữa xe

  Tặng áo mưa cao cấp

Thong ke